Ben Öteki Ve Ötesi İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevinin yanında yaptığı kültürel faaliyetlerle de dikkat çeken İbrahim Kalın, derin bilgi birikimini her alanda kullanmaya devam ediyor. Parlak kariyerinde sanata da oldukça geniş yer veriyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişimin yıldönümünde yaptığı beste de çok beğenilmişti.

İslam ve Batı ilişkilerinin yanı sıra birçok farklı konuyla okuyucuların zihin yapısına katkı sunan kitabın tarihseverlerin ilgisini çekeceğini tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın görüşlerinden de anlıyoruz:

“İbrahim Kalın’ın, İslamiyet’in hızlı yayılışından beri Avrupa Ve İslam ilişkisi, özellikle de Avrupa’nın karşısında Müslüman Türklerin konumu ile ilgili yazdıkları çok ilginç. Kitabın geniş bir kaynak bilgisi var.

Bu kitap Batı dillerinde Osmanlı dönemi ve modern Türkiye ile ilgili kaynaklar yanında Anglosakson ve Fransızca literatürün başka dillerinden yapılan tercümelerin geniş ölçüde kullanıldığı bir çalışma. Kalın, her tezin etrafında en ince teferruata kadar gidip, onları sıralamada şaşırmadan sunmayı biliyor. Beş yüz sayfalık kitap çok ilgiyle ve yormadan okunabilecek durumda.”

 

AVRUPA NEDİR?

Avrupa’nın kimliğine ilişkin tartışma 20. yüzyılın başında hız kazanır. Çünkü sanayileşme, kapitalizm, geleneksel yapıların çözülmesinin yarattığı güven krizi ve milyonlarca insanın hayatına mal olan iki dünya savaşı, Avrupa’nın varlığına, benliğine ve geleceğine ilişkin yoğun bir muhasebenin yapılmasını da zorunlu hale getirir.

Kalın, satırlarında Avrupa’ya ve tarihine ilişkin olayları neden- sonuç ilişkisi bağlamında ele alarak köklerine iniyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilan ettiği Tanzimat Fermanı’yla birlikte tartışılan Avrupa kültür ve medeniyet yapısı tartışmaları günümüzde bile sıcaklığını koruyor.

İbrahim Kalın, bütün bunları göz önünde bulundurarak geniş ve derin değerlendirmeler sunuyor.

ZENGİN İÇERİK

Ben Öteki Ve Ötesi kitabının en önemli özelliği içinde barındırdığı engin bilgiler. Kadın, demokrasi, özgürlük meselelelerine, yarım asırdan fazladır devam eden Filistin, İsrail ve İslam Batı ilişkilerine, dünya toplumlarında son zamanlarda iyice ayyuka çıkan nefret söylemlerine, ırkçılık ve İslamofobi’ye dair zengin konu çeşitliliğiyle dolu dolu bir kitap. Öte yandan Hegel ve Nictzche gibi dünya çapında ün sahibi olan düşünce adamlarının fikirlerini de bulacaksınız.

SKOLASTİK DÜŞÜNCE: İSLAM VE BİR DÖNEMİN SONU

Modernite öncesi Avrupa düşüncesinin şekillenmesinde İslam kültür ve medeniyetin etkisi ve rolü ne olmuştur? Bu soruya sağlıklı bir cevap verebilmek için özellikle 12. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar İslam ve Batı düşüncesi arasında meydana gelen etkileşime alışverişe yakından bakmamızı söyleyen Kalın, bu düşüncelerine şu eklemeyi yapıyor:

“Ortaçağ düşünce tarihinin bu münbit (verimli, verimi bol olan) döneminde Avrupalı filozoflar, ilahiyatçılar, bilim adamları, edebiyatçılar ve sanatçılar İslam kültür ve medeniyetinden derin etkiler aldılar. Bazen kendi dünyalarına ait meseleleri İslami referanslar ve mecazlar marifetiyle ifade ettiler. Bazen İslam düşünce geleneğinden gelen özgün meseleleri kendi düşünce iklimlerinde tartışmaya açtılar.”

İbrahim Kalın’ın roman tadındaki bu eseri İslam ve Batı ilişkileri tarihine farklı bir açıdan bakmamıza yardımcı olacak.

Bu kitabi online kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz.

Yorum Yapın.