Camille Paglia – Kuşlar

Camille Paglia - Kuşlar pdf indir

KUŞLAR
Teknik anlamda en zor filmi olan The Birds ( 1963) / Kuşlar’ ı:la, Alfred Hitchcock, suç kavramına olan hayranlığının altında yatan tema olan, doğanın yıkıcı ve vahşi
özelliklerini doğrudan yansıtır. Federico Fellini, filmi bir ‘kıyamet şiiri’ ularnk adlandırır. l Ben, The Bircl?/ Kuşlar’ ı, Coleridge’in* vahşi doğ<ı sahnesi ve femme fatale’lcrinden** doğan İngiliz Romantizmi’nin merkezine koyuyonım. Filmi ilk kez, gördüğü her şeyden etkilenebilecek bir yeniyetmeyken izlediğimde ş<ışkına dönmüştüm. Bu filmi, Hitchcock’un, kadını, çıtkırıldım fettanlıklarından, insanı
yumuşatan nazeninliğine kadar, tüm baştan çıkarıcı evreleriyle giisterdiği, cinsel cızihesine yaptığı h<ıştan çıbrıcı bir övgü olarak görüyorum. H itchcock, l 955’te başlayıp on yıl süren Alfred Hitchcocl< Presents/ Alfred Hitchcoci< Sunar adlı, bir gerilim anrolojisi olan televizyon programı nedeniyle, Birleşik Devletler’de, bizim savaş sonrası neslimiz tarafından, filmleri hcıricinde çok güçlü bir kişilik olarak algılandı.

PDF olarak indir.

Yandex Disk ile indir

“Vaktiyle bir Atsız varmış”;var olsun!

Yorum Yapın.