Doğan Ergün – 100 Soruda Sosyoloji

Doğan Ergün - 100 Soruda Sosyoloji pdf indir

ÖNSÖZ
Üretim İlişkilerinden konuşulan dile kadar karmaşık bir
yığın kurallar bütünü olan toplumu inceleyen sosyoloji, aynı
karmaşıklığı yansımış olarak kendinde taşıyan bir bilimdir. Buna,
bir de, toplum bilimi olarak doğa bilimlerininkinden farklı
olan nesnelliği eklenirse, onun, daha zor bir bilim olduğu görülür.
Böyle bir bilimin el kitabının – hem de her biri bir uzmanlık
gerektiren dallarının gittikçe çoğaldığı bir zamanda – yalnız
bir kişi tarafından yazılamayacağını bilimsel bilgiyle az çok
ilgisi olan herkes bilir. Fakat, «100 Soruda Dizisi»nin amacı ve
kitap boyutu, bu çabanın bir kişiden gelmesini gerektirmiştir.
Bunu fırsat bilerek, ülkemizde sosyolojinin gelişmesinin, yakın
tarihsel evrimimizin de gereği olarak, gösterdiği kimi zaman tıkanıklık
kimi zaman dağınıklık önünde, «sosyoloji nedir» sorusunu
yeniden cevaplandırma denemesine girdim. Böyle bir girişimin,
dilimizdeki ilk deneme olduğu düşünülürse, beraberinde
getireceği eksiklik okurlarca anlayışla karşılanacaktır her halde.
Üstelik, böyle bir denemeye girişmenin zamanı da gelmişti;
çünkü, «Sosyolojide yasa yoktur.» diyecek kadar her bilimin
amacının belirleyicilik (determinizm) aramak olduğunu bilmeyen
yabancı, yerli sosyologlar da, «Saydım, sosyolojide 204 yasa
vardır.» diyecek kadar yasanın ne olduğunu bilmeyen yabancı
sosyolog da ülkemizde etki alanı buluyorlardı.
Şunu da söylemek gerekir ki, daha çok «sosyoloji nedir»e
cevap verebilmek için, bir sosyoloji tarihi yazmaktan özellikle
kaçınmaya çalıştım. Fakat, bugünkü geçerli bilgileri, evrim ve
gelişmelerine göre açıklayabilmek zorunluluğu ister istemez kitabın
bir kısmını sosyoloji tarihi biçiminde geliştirdi.
Ankara, Ocak 1973 Doğan Ergun

PDF olarak indir.

Yandex Disk ile indir

“Vaktiyle bir Atsız varmış”;var olsun!

Yorum Yapın.