İskilipli Atıf Efendi – Frenk Mukallitliği ve Şapka

Esirgeyen, bağışlayan, sonsuz lütuf ve iskilipli atıf efendi frenk mukallitliği ve şapka pdf indir kerem sahibi olan Allah’ın adı ile başlarım. Kullarına ziyneti mübah kılan, vermiş olduğu sonsuz nimetlerin eserini onların üzerinde görmeyi seven, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’a hamd ü senâlar olsun!. Ümmetini İslam dışı milletlere benzemeye, onları taklit etmeyi, gayri müslimler gibi yaşamayı men eden şanlı Peygamberimiz üzerine selam ve dualar gönderirizve onun Ashâbı üzerine de olsun ki onlar, İslam dışı hal ve davranış içinde bulunan ehli küfre benzemekten, onları taklitten dikkatle sakındırdılar.

bÖÖÖÖÖ!

Yorum Yapın.