Gordon Marshall – Sosyoloji Sözlüğü

Gordon Marshall - Sosyoloji Sözlüğü pdf indir

Tamamen yeni bir derleme olan elinizdeki bu sözlük, Avrupa’nın en önde
gelen sosyoloji bölümlerinde çalışan seçkin bir sosyolog ekibi tarafından hazırlanmış
ve içeriği tasarlanırken öncelikle sosyoloji disipliniyle görece yeni tanışan
okurlar dikkate alınmıştır. Sözlüğün kullanılmasını kolaylaştırmak için metin içinde kısaltmalar kullanmaktan kaçınılmıştır. Bir sözcüğün önüne konan * işareti, o başlıkta konuyla ilgili ek açıklamalar bulunacağını gösterir. Bazı maddeler, ya eşanlamlı oldukları ya da başka bir maddede daha etraflıca ve ilintili terimlerle birlikte açıklandıkları için, sadece başka bir göndermeye gönderme yaparlar. Önemli maddelerin hemen hepsi ile daha kısa maddelerin birçoğunda, okura, ilgili literatürü bağımsız biçimde takip etme olanağı sağlamak amacıyla en az bir kaynağa yer verilmiştir. Sosyoloji disiplininin özgül tarihlerinin farklı olmasına (ve bazı maddelerin Atlantik’in iki yakasındaki okurları farklı yerlere yönlendirmesine) rağmen, bu tür
referansların hem İngiltere’deki hem Amerika’daki okurların ilgisini çekeceği
düşünülmüştür. Sosyoloji çok açık bir kuramsal çekirdeğe sahip olmakla birlikte, kesinlikle geçirgen olmayan bir parametresi vardır. Ama bu, herhalde alanın en iyi yanlarından birisidir de, çünkü bu sayede gerçekten disiplinler arası nitelikte birçok sorunun incelenmesini kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla sosyologlar, iktisat bilimi,
psikoloji ve antropoloji gibi, kendilerine yakın olan uzmanlık alanlarının terminolojisiyle de sürekli ilişki içindedirler. Bu yüzden elinizdeki sözlükte, esasen
aynı kökenden gelen disiplinlerle ilintili olan, ama sosyoloji öğrencilerinin de
yararlanacağı düşünülen çeşitli maddelere yer verilmiştir.

PDF olarak indir.

Yandex Disk ile indir

“Vaktiyle bir Atsız varmış”;var olsun!

Yorum Yapın.