Gordon Thomas – 13. Havari

On Üçüncü Havari, Hz. İsaya gönülden bağlı olan gizemli gordon thomas 13 havari pdf indir bir kadının, Mecdelli Meryemin detaylı biyografisidir. Hz. İsanın en sadık takipçisi olan bu kadının adı, sadık ve tutkulu, hem günahkâr hem de aziz olan bir kadının imajını çağrıştırmaktadır. Onun Hz. İsa ile ilişkisi hakkında sık sık uç noktalara ulaşan spekülasyonlar, ciltlerce kitap doldurmuştur. Detaylı araştırmalar ve bilgiye dayanan fikir yürütmeler, Mecdelli Meryemin yaşamı hakkında canlı ve şaşırtıcı bir görüntü sunmaktadır.
Gordon Thomas, bu kitabında bütün yazınsal becerisini kullanmakta ve İncil verilerinden sapmamak için derin araştırmalara girmektedir; birinci yüzyıla ait arkeoloji ve antropoloji bilgileri, bu hayret verici yaşamöyküsünün kitaba dökülüşünde sağlam bir temel hazırlanmasını sağlamıştır. Meryemin ailesinin evinden ayrılması, onu fahişeliğin kucağına atmıştır. Toplumun saygın bireylerinden hiçbirinin onunla bir araya gelmek veya iletişim kurmak istemediği bir ortamda, Hz. İsa ona ulaşmayı başarmıştır. O andan itibaren Mecdelli Meryem onun en sadık havarilerinden biri olmuştur.

bÖÖÖÖÖ!

Yorum Yapın.