MİTOLOJİ VE DİNLER TARİHİ TANRININ MASKELERİ SERÎSİ I. CİLT – İLKEL MİTOLOJİ

tanrının maskeleri

(1851) ve Pierre (1852) yapıtlarında hep kullandığı simge dili,
yazarın psikolojik anlayışının derinliğini düşündürtmektedir.
“Mitos,” Thomas Mann’ın gördüğü ve birçok psikologun derinliğini
kabul edeceği gibi “yaşamın temelidir, zamansız şemada,
bilinçaltının içinden çıkardığı izlerin yeniden üretilmesiyle
yaşamın devam ettiği inanç yapısıdır.”15 Öte yandan, bütün etnolog,
arkeolog ya da tarihçilerin gözlemleyeceği gibi, farklı
uygarlıkların mitosları yüzyıllar boyunca ve insan yerleşiminin
dünyayı kaplamasıyla birlikte önemli ölçüde değişmiştir.

Bir mitolojide ‘erdem’ olanın bir başkasında ‘kötü’ diye görülmesi,
birinin cennetinin ötekinin cehennemi olması derecesinde
değişim olmuştur. Dahası, eskiden çeşitli kültür çevrelerini ve
panteonlarını ayırıp koruyan düşünce ufuklarının artık birer
birere yıkılmasıyla gerçek bir Götterdâmmerung tüm evrene ateşini
salmıştır. Bir zamanlar mitolojilerinin sağladığı dindarlığın
bilinci içerisinde huzur dolu bir yaşam süren toplumlar,
komşularının gözünde, tam tersine şeytanlar olarak buldular
kendilerini. Artık geçmişte hiçbir yerde hayal edilmemiş, daha
derin, daha geniş mitolojiye gereksinim olduğu açıktır. Yerel
geleneklerin birbirinden farklı hayalinden çok daha esnek ve
incelmiş, bu mitolojilerin daha geniş olanın ancak maskeleri olarak
bilineceği, bütün parıltılı panteonlarının ‘zamansız şeması
‘run ancak geçici kipleri olduğu, şeması olmayan bir arcanum
arcanorumdw bu.

Ama bu, kesinlikle, önümüzde bölümler halinde değişik bilimlerin
salon ve müzelerinde yalnızca farkedilmeyi bekleyen
ve bir yandan da büyük sanatçıların eserlerinde yaşayan büyük
gizemli törendir. Onun günümüze hizmet etmesi için tüm
boyutlarıyla toplanması -ya da yeniden toparlanması- gerekiyor
ve sonra sanat biçiminde; mucize gibi, ahlaki olarak yargılamadan,
sevgiyle, öğretici neşeyle geçmiş formların festivalinde
uyanan insanlığa katılarak ona kendimize aitmiş gibi yaşam vermeliyiz.

Yandex Disk ile indir

PDF olarak indir.

“Vaktiyle bir Atsız varmış”;var olsun!

Yorum Yapın.