Paul Babiak – Robert D. Hare – Takım Elbiseli Psikopatlar İş Hayatında

ONSOZ
Çalışanların çoğu hayatlarını kazanma ve topluma faydalı olma, adil ve hakkaniyetli bir dünyada çocuklarını büyütme telaşında dürüst, sadık, yasalara saygılı yurttaşlardır. Öte yandan bazıları vardır ki bencildir. Eşitlik ve adaleti umursamadan sadece kendilerini düşünürler. Ne yazık ki, iş dünyasındaki bir takım kişiler liderlik sorumluluklarının ve yönetici ayrıcalıklarının ahlaki değerlerinin üstüne çıkmasına izin verirler. Dizginlenmemiş güç ve inanılmaz boyutlardaki kaynaklara artan erişim, etik standartlar ve değerlerdeki erozyon göz önüne alındığında, büyük şirketlerdeki istismar haberleri artışı şaşırtıcı olmamalıdır. Bocalayan birisi, aşırı baştan çıkarıcı durumlar ve kolay ulaşılan güç karşısında, ahlaki “doğruluk” duygusunu yitirebilir. Bazıları başında oldukları organizasyonun büyüklüğüyle orantılı bir ödülü kendilerine
mal etmeyi hakları olarak görebilir ve bu hovardalıklarının sadece bunlara ulaşma imkânı olmayanlar tarafından aşırı görüldüğünü iddia edebilirler. Bazıları da“kendine hizmet eden hırs iyidir” görüşüne sıkı sıkı sarılırlar ve diğerlerine neye mal olursa olsun başarıya ulaşmanın haklı, hatta istenecek bir şey olduğunu iddia ederler. Bir diğer grup daha vardır ki organizasyona ve çalışanlarına yukarıda söz edilen, hırs ve egoları tarafından güdülenen kişilerden çok daha fazla zarar verme potansiyeli olan davranış ve tutumlar gösterirler. Bu kitabın konusu olan bu grupta; yalan söyleme, manipülasyon, hile, benmerkezcilik, katı yüreklilik ve diğer özelliklerle kendisini gösteren bir kişilik bozukluğu vardır. Psikiyatrik yazında ilk tanımlananlardan birisi olan bu kişilik bozukluğu psikopatidir.

PDF olarak indir.

Yandex Disk ile indir

“Vaktiyle bir Atsız varmış”;var olsun!

Yorum Yapın.