Rasim Özdenören – Gül Yetiştiren Adam

Rasim Özdenören - Gül Yetiştiren Adam pdf indir

RASİM ÖZDENÖREN; 1940’ta Maraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Do ğu şehirlerinde tamamladı. l.U. Hukuk Fakültesi’ni ve I.Ü. Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. Devlet Planlama Teşkilâtı’nda uzman olarak çalıştı. Bir ara araştırma amacıyla ABD’nin çe şitli eyaletlerinde, 1970-1971’de iki yıl kadar kaldı. 1975 yılında Kültür Bakanlı ğı Bakanlık Mü şavirli ği görevine geldi. Aynı bakanlıkta bir yıl da müfettişlik yaptı.
1978’de istifa ederek ayrıldı ğı devlet memurlu ğuna bir süre sonra (1980) Devlet Planlama Teşkilâtı’nda çalışmak üzere tekrar döndü. Uzman, daire başkanlığı, genel sekreter yardımcılığı, genel sekreterlik, müşavirlik görevlerinde bulundu. 2005 yılında, devlet memurluğuna noktayı koyarak kendi deyimiyle özgürlüğünü ilân etti.
Türk öykücülüğünün ve deneme yazarlığının gelmiş geçmiş en usta kalemlerinden biri olarak temayüz etti.

PDF olarak indir.

Yandex Disk ile indir

“Vaktiyle bir Atsız varmış”;var olsun!

Bir Yorum

  1. Alparslan 21 Nisan 2017

Yorum Yapın.