Rauf Mutluay – 100 Soruda – Edebiyat Bilgileri

Rauf Mutluay - 100 Soruda - Edebiyat Bilgileri

Rauf Mutluay – 100 Soruda – Edebiyat Bilgileri Pdf indir

Soru 1 : Edebiyat nasıl bir sanattır? Sanatların doğuş ve gelişmeleri
sırasında edebiyatın yeri nedir?
e İnsan türünün’ nerede, ne zaman, nasıl… öteki varlıklardan
ayrıldığını; kendisini koruma içgüdüsüyle en büyük gücü, toplum halinde
yaşama yolunu, hangi ilişkilerle sağladığını Kesinlikle bilmiyoruz.
Gerçi bazı hayvan türlerinde de toplu yaşama varsa da (karıncalar,
arılar, bazı maymun türleri..) zamanla değişip gelişmeyen içgüdülerin,
hep aynı kalan otomatizmine dayaedığı ortadadır. En eski yerleşme
yerlerindeki buluntulara göre İnsan; toplumsal yaşama içinde çeşitli
dayanışma yolları bulmuş, zekâsının buyruğunda elinin gelişmesiyle
araçlar yaratmış, en ilkel plânda da olsa anlaşma yollarını gerçekleştirmiş,
İşte bu aşamada da sanat ürünlerine ihtiyaç duymuştur.
• Sanatın, her şey gibi, bir toplumsal ürün, bir insanın öteki İnsanlarla
ilişkisinden doğan bir yaratış olduğu ortadadır. Issız adaya
düşen Robenson, bir toplum içinde eğ.tılmış durumda olduğu Icin uygun
bir örnek olamaz. Ancak yaşamasına yardım edilmek şartlyle ıssız
bir adada büyütülecek tek bir cocuk, bazı düşünürlerin iddia ettikler)
gibi uygarlığın doğal bir mirasını taşımıyorsa eğer, doğa karşısında
sanat eseri yaratmak gereğini duymayacaktır. Eğer Robenson’un karşısına
çıkarılan Cuma gibi onun da bir benzeri bulunursa, aralarındaki
İlk ilişkilerden başlayarak sanatsal bazı ürünlerin doğacağını düşünebiliriz.
Çünkü İnsanın sanat ihtiyacı, onu hayvandan ayıran çok çeşitli
davranışların, özelliklerin doğal durumudur: Duyma, düşünme, hayran
olma, yarına hazırlanma, sevme, acıma, elini kullanma, araç yapma,
çevreyi tanıma, eğlenme, oynama, bilme ihtiyacı, merak etme, olayları
tekrarlama, taklit… En eski mağara resimleri İle bugünkü ilkel sanat
ürünlerinin Incelenişi.

Yandex Disk ile indir

PDF olarak indir.

“Vaktiyle bir Atsız varmış”;var olsun!

Yorum Yapın.